top of page
螢幕快照 2020-11-04 下午11.36.00.png
燈箱.png

myGo Green Charging

Seria

Top
messageImage_1661416441463.jpg
myGo Green Charging Station
ok3.jpg
myGo EV Charger
螢幕快照 2020-11-04 下午11_36_00.webp
Stacja ładująca 
myGo Green Charging Station

myGo Green Charging Station

MyGo zielona stacja ładująca :

螢幕快照 2020-11-05 上午12.00.18.png

Cicha praca (poniżej 30 dB)

Zmniejszona emisja CO2

  Brak NOx, SOx, PM2.5

Wysoka gęstość energetyczna

Szybkie ładowanie w 10 min

Elastyczny i przenośny

     Szybki montaż

# Szybki wzrost rynku pojazdów elektrycznych
Budowa infrastruktury ładowania stała się najważniejszym zadaniem wraz ze stopniowym wzrostem rynku pojazdów napędzanych elektrycznie. Oczekiwanie na powszechność stacji ładowania to jeden z kluczowych czynników przekonujących konsumentów do zakupu pojazdów z napędem elektrycznym. W celu zaspokojenia większego zapotrzebowania na energię elektryczną, modernizacja mocy zależy od architektury energetycznej danego regionu.
Aby zmniejszyć zależność od sieci centralnej, ważną rolę odgrywa rozproszony system mikrosieci.

#Distributed power generation

Zielona stacja ładowania MyGo to idealna koncepcja łącząca off-grid i rozproszoną mikrosieć. MyGo rozwiązuje problem kosztów i długiego czasu oczekiwania, Ponadto jedną z istotnych funkcji jest możliwość wdrożenia w zależności od potrzeb. MyGo to rozwiązanie dla producentów pojazdów z napędem elektrycznym lub operatorów usług ładowania, pomagające przyspieszyć budowę stacji ładowania.

#100% Powered by green energy

Zielona stacja ładowania MyGo integruje mGen z energią słoneczną, tworząc samodzielny systemem zasilania. Zalety obejmują znaczne obniżenie kosztów, zmniejszenie niepokoju konsumentów o zasięg, nie wspominając nawet o złagodzeniu presji rosnącego zapotrzebowania na prąd z sieci.  centralnej sieci.

#Flexibility of building charging infrastructures

Stacja ładowania MyGo pozwala zaoszczędzić przestrzeń i czas konstrukcji. Autonomiczne wytwarzanie energii i elastyczny wybór lokalizacji.  Cechy te będą kluczem do  zwiększenia chęci zakupu pojazdów z napędem elektrycznym i korzystania z usług ładowania.

螢幕快照 2020-11-05 上午10.34.22.png

Solar panels canopy

& modular installation

Charging piles (8kW/ea)

AC/DC dual input

power converter

mGen

myGo EV Chrger
20220718_102240_edited.jpg

myGo EV Charger

Movable hydrogen charging vehicle, expanding the range of charging services

Why Using myGo EV Charger

After the announcement of the policy of banning the sale of fuel vehicles in 2035, related industries have moved in the direction of all-electric vehicles, but the progress of the construction of charging stations still cannot keep up with the increase in electric vehicles. In addition, the benefits of building charging stations in remote areas are not large, hiPower launched the myGo EV Charger will be the key product to solve the problem. The main application of myGo EV Charger is to provide charging services for electric vehicles, which can satisfy the charging needs of electric vehicles in remote regions.

Product Description

  • myGo EV Charger is a 3.5 ton small truck equipped with charging equipment. In addition to providing fixed-point charging services, it can also move freely to provide rescue services for electric vehicles.

  • As a distributed power system,  myGo EV Charger is capable of being self-sustaining by integrating mGen fuel cell power generator as an off-grid power system.

  • The design concept of myGo EV Charger is to further expand the charging suit to areas where charging stations are insufficient. In addition to providing electric vehicle rescue services, it can also provide electricity services for short-term activities of electric vehicles.

Features​

  1. Low carbon emissions - myGo EV Charger can be used with mGen Fuel Cell for power supply to reduce the air pollution, and it also is one of the indispensable devices for net zero emissions by 2050.

  2. Expandable Layout - myGo EV Charger is designed on a 3.5 ton small  truck basis, so it can move freely. In addition to providing charging services to electric vehicles in remote areas without charging equipment, it can also provide charging rescue services.

  3. Distributed power system - myGo EV Charger equipped with mGen Fuel Cell to charge electric vehicles, which can reduce the burden of power plants.

  4. New design - myGo EV Charger turning the charging station into a small truck, not only has high mobility, but also the excess space of the truck can be used for other purposes, and it is also equipped with an electric tailgate that is easy to operate.

Specification Table

messageImage_1661851513044.jpg

User Scenarios

Scenario 1:

Charging Electric Vehicles with myGo EV Charger

myGo EV Charger equipped with mGen Fuel Cell, and it can be used to charge electric vehicles with external charging piles as required. Whether in urban or remote areas, people can use the clean energy to charge EV, it can also achieve the purpose of reducing carbon dioxide emissions.

picwish.png

myGo EV Charger

電動車.jpg

Electric Vehicle

Scenario 2:

myGo EV Charger Provides Charging Rescue

In addition to its expandable layout, myGo EV Charger can also provide emergency charging services for electric vehicles with insufficient power. For example, providing road charging rescue services.

1200px-TWHW1.svg.png
picwish.png

myGo EV Charger

電動車.jpg

Electric Vehicle

Scenario 3:

myGo EV Charger Provides Additional Services for Travel Industry

myGo EV Charger turned into a food truck that not only serves meals, but also provides charging services to attract consumers.

food-truck-logo-template-design-element-for-logo-poster-card-banner-emblem-t-shirt-illustr
picwish.png

myGo EV Charger

電動車.jpg

Electric Vehicle

bottom of page